Suomalaisten elintaso laskee väistämättä – näin inflaatio syö ostovoimaa

Suomalaisten elintaso laskee vaistamatta-nain inflaatio syo ostovoimaa_suomi24

Suomessa, kuten muuallakin Euroopassa, hinnat ovat nousseet tänä keväänä nopeammin kuin vuosikymmeniin. Talous, joka osoitti elpymisen merkkejä koronavirusepidemian jälkeen, laski jälleen Venäjän ja Ukrainan jännitteiden myötä. 

Inflaatio eli kuluttajahintojen nousu kasvoi huhtikuussa peräti 5,7 prosenttia vuoden takaisesta, ja Euroopan tilastovirasto Eurostat kertoi, että euroalueen vuotuinen inflaatio nousi toukokuussa 8,1 prosenttiin.

Kuluttajahinnat nousussa

Kuluttajahintoja nosti toukokuussa eniten sähkön, bensiinin, dieselin ja omakotitalojen kallistuminen vuoden takaisesta.

Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten lasten päivähoidon, lääkärintarkastus- ja hoitomaksujen, ei-palautettavien reseptilääkkeiden, säännöllisen lauttaliikenteen ja asiakirjojen lunastamisen halpeneminen.

Kuluttajahintojen kuukausimuutos oli toukokuussa 2022 1,3 prosenttia, mikä johtui muun muassa bensiinin kallistumisesta.

Elintaso laskee väistämättä

Reaaliansiot eivät ole koskaan olleet alhaisemmat 2000-luvulla. Edellisen kerran reaaliansioiden vuotuinen lasku oli suurempi vuonna 1977. Reaaliansioiden lasku on nyt niin voimakasta, että asiantuntijat varoittavat suomalaisten elintason laskevan tänä vuonna hintojen jyrkän nousun vuoksi. Näin ollen inflaation vaikutus elintasoon on kiistaton.

Ainoa inflaatiolta suojaava seikka on tulojen nousun suhde inflaatioon. Jos tulot jäävät jälkeen inflaatiosta, elintaso laskee. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien reaaliansiot laskivat vuoden 2022 tammi-maaliskuussa 2,7 prosenttia edellisvuodesta.

Näin inflaatio syö ostovoimaa

Taloustieteilijöiden mukaan inflaatiota aiheuttavat tekijät voidaan luokitella kolmeen ryhmään. Tekijät voivat johtua:

  1. ylikysynnästä
  2. kustannusylityksistä ja
  3. rakenteellisista ominaisuuksista.

Jos hinnat jatkavat keväästä 2022 alkanutta noususuuntaustaan jatkaen nousuaan samaa tahtia, voidaan henkilökohtaisen palkankorotuksen perusteella arvioida miltä inflaatio tuntuu lompakossa.

Mitä asiantuntijat ovat mieltä?

Suomalaisten elintaso laskee tänä vuonna hintojen jyrkän nousun vuoksi. Muun muassa tutkimuslaitos Laboren johtaja, Mika Maliranta, ei kuitenkaan koe tilannetta pahana, sillä suomalaisten ansiot ovat kehittyneet viime vuosina ainoastaan positiiviseen suuntaan.

Kotitalouksien kannalta tärkeintä on päästä mahdollisimman pian takaisin positiiviseen kehitykseen. Tämä voi viedä pitkäänkin riippuen siitä, miten Venäjän tilanne kehittyy. Loppujen lopuksi inflaatiohuipun odotetaan olevan väliaikainen.

Miten selvitä vuoden 2022 talouden uhkakuvista?

Suomalaisten elintaso laskee tana_suomi24

Kotitalouksien ja yritysten rahoitusluottamus romahti

Bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 0,2 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen kevään 2022 tiedoista.

  • Viennin määrä supistui tammi-maaliskuussa 9,8 prosenttia ja 
  • Tuonnin määrä 2,0 prosenttia loka-joulukuun tasosta. 
  • Hintojen nousu kasvatti ulkomaankaupan arvoa selvästi vuoden takaiseen verrattuna.

Investoinnit kasvoivat 3,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Erityisesti julkiset investoinnit kasvoivat voimakkaasti. Rakennusinvestoinnit lisääntyivät, mutta kone- ja laiteinvestoinnit vähenivät. Yksityinen kulutus laski 0,2 prosenttia vuoden 2021 loka-joulukuun tasosta. Julkiset kulutusmenot kasvoivat taas 0,4 prosenttia.

Työllisyyden paraneminen vähentää taantuman riskiä

Hintojen ja korkojen nousu ovat merkittäviä rajoitteita yksittäisille kotitalouksille, mutta koko talouden kannalta tilanne on toinen. 

Työllisyystilanne kehittyy edelleen myönteisesti, mikä edistää kokonaiskulutusta ja mahdollisesti pienentää taantuman riskiä.

  • Toukokuussa 2022 työssäkäyviä oli 2 641 000 ja työttömiä 227 000. 
  • Viime vuoden toukokuuhun verrattuna työllisiä oli 61 000 enemmän ja työttömiä 68 000 vähemmän.

Ennen Venäjän hyökkäystä Suomen talous oli toipumassa nopeasti korkokriisistä. Elpyminen näkyy edelleen voimakkaana työllisyyden kasvuna erityisesti palvelualoilla, mutta jos tarkastellaan, mitkä alat ovat luoneet työpaikkoja viime kuukausina, niitä on syntynyt oikeastaan vain palvelualoille. Samoin Ukrainan kriisi vaikuttaa nyt sektoriin, johon korkotaso ei vaikuta, kuten palvelualoihin.

Asiantuntijat arvioivat, että työllisyystilanne paranee erittäin voimakkaasti ja tässä mielessä koko kotitaloussektorin ostovoima ei reaalisesti hidastu.

Voimakkaita korjauksia tulisi välttää

Seuraavat eduskuntavaalit ovat Suomessa edessä ensi keväänä. Vaalit ovat aiheuttaneet suuria poliittisia paineita taloudelle. Asiantuntijat korostavatkin, että taloustilanne on tällä hetkellä erittäin epävarma.

Pahinta on tehdä liian voimakkaita korjauksia tai asioita, joita on vaikea perua. Asiantuntijat varoittavat, että erityisesti työllisyyden ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävät uudistukset ovat tarpeen. Kyseiset uudistukset helpottaisivat talouden rajoitteita ja estäisivät inflaation kiihtymistä.