Inflaatio jyllää Euroopassa – Mitä se tarkoittaa, ja miten se vaikuttaa suomalaisiin?

Inflation

Kukaan viime aikoina sanomalehtiä tai televisiouutisia päin vilkaisseista ei ole voinut välttyä lukemasta tai kuulemasta maailman ja erityisesti Euroopan talousoppineita vaivaavasta inflaatiosta. Inflaatiosta puhutaan usein varsin dramaattisin elkein, ja se mainitaan aina kun aiheena ovat talouden nousukaudet tai talouslamat. Vaikka inflaatiosta puhutaankin keskuspankkien kaltaisten suurten ja etäisten instituutioiden yhteydessä, myös tavallisen suomalaisen kuluttajan on syytä olla talousasioista kartalla. Siksi myös inflaatiosta on hyvä ymmärtää ainakin perusasiat, jotta kuluttaja tietää miten maailmantalouden käänteet voivat vaikuttaa tämän omaan taloudelliseen tilanteeseen:

  • Mikä on inflaatio, mistä se johtuu ja mitä vaikutuksia sillä on?
  • Mikä tämän hetken Euroopan inflaatiossa on merkityksellistä?
  • Miten inflaatio voi vaikuttaa suomalaisiin kuluttajiin ja velallisiin?

Inflaatio pähkinänkuoressa

Mitä inflaatio sitten käytännössä tarkoittaa? Inflaatiolla tarkoitetaan rahan arvon alenemista. Kun keskuspankit, kuten Euroopan Keskuspankki EKP, päättää tuoda markkinoille lisää rahaa, jo käytössä olevan rahan arvo laskee koska rahaa on käytössä enemmän kuin ennen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi päivittäiskaupan tuotteiden hinnat nousevat suhteessa kuluttajien käytössä olevaan varallisuuteen. Keskuspankki kontrolloi inflaatiota kontrolloimalla markkinoilla olevan rahan määrää joko myöntämällä tai jättämällä myöntämättä lainoja, sekä nostamalla tai laskevalla ohjauskorkoa, joka määrittää pankkien myöntämien lainojen hintoja. Inflaatiolla viitataan yleensä tilanteeseen, jossa rahan arvo laskee jatkuvasti, ja sen vaikutus valtioiden ja kuluttajien talouteen on huomattavissa. Sen vastakohta on deflaatio, eli rahan arvon kasvaminen.

Vaikka rahan arvon laskeminen saattaakin kuulostaa karmivalta, ja kuluttajan kannalta tuhoisalta, se ei kuitenkaan ole itsessään huono asia. Itse asiassa pieni inflaatio on yleensä välttämätön paha, jotta talouskasvu olisi mahdollista ja uusia työpaikkoja syntyisi sekä ihmiset vaurastuisivat. Tämä johtuu siitä, että koska rahan arvo vähenee, myös yritysten sekä yksityishenkilöiden velkojen ja säästöjen arvo vähenee. Tämä puolestaan motivoi yrityksiä ottamaan lainaa ja investoimaan sitä, mikä synnyttää uusia työpaikkoja. Koska yksityishenkilöiden säästöjen ja velkojen arvo vähenee myös, he käyttävät rahojaan tuotteisiin ja palveluihin, mikä myös omalta osaltaan kiihdyttää talouskasvua. 

Ytimekkäästi tiivistettynä inflaatio on siis mittari, joka kertoo, kuinka paljon rahan arvo laskee. Keskuspankit voivat vaikuttaa inflaatioon, ja näin ohjailla rahamarkkinoita ja taloustilannetta pyrkiessään lisäämään talouskasvua ja ihmisten vaurastumista. Keskuspankkien toiminta vaikuttaa konkreettisesti esimerkiksi lainojen hintoihin eli siihen, kuinka suuret niiden korot ovat.

Inflation
Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ETA:n alueella toimii Euroopan keskuspankki EKP. Sen tehtävä on kontrolloida EU-alueen inflaatiota esimerkiksi lisäämällä tai vähentämällä markkinoilla olevan rahan määrää ja muuttamalla ohjauskorkoa. EKP:n toimintaan voi tutustua esimerkiksi pankin verkkosivuilla. Tämä auttaa ymmärtämään sekä teoreettisia perusteluita että käytännön seurauksia, joita inflaatiolla on.

Miksi inflaatiosta puhutaan paljon juuri nyt?

Kuten jo postauksen alussa mainittiin, inflaatiosta on ollut erityisen paljon puhetta viimeisen parin vuoden aikana. Inflaatio on kiihtynyt rajusti ja noussut syksyn 2021 aikana korkeammaksi kuin koskaan viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämän taustalla on koronapandemia, ja sen vaikutus Euroopan talouteen. Kun yhteiskunnat ovat ajoittain pysähtyneet, monet yritykset ovat kärsineet, koska kuluttajat ovat pysyneet rahoineen kotona. Siksi EKP on tuonut markkinoille poikkeuksellisen runsaasti uutta rahaa ja matalakorkoista lainaa, jotta Euroopan talous ei pysähtyisi. Tämän seurauksena yritykset olisivat menneet konkurssiin, ja ihmiset olisivat menettäneet työpaikkoja.

Miten inflaatio voi vaikuttaa tavalliseen suomalaiseen kuluttajaan?

Eurooppalainen inflaatio vaikuttaa suomalaisiin kuluttajiin sekä kuluttajahintojen että lainojen korkojen välityksellä. Koska rahan arvo on laskenut, monien hyödykkeiden ja tuotteiden hinnat ovat nousseet. Tämä on tietenkin kuluttajan kannalta huono asia silloin, kun palkkakehitys ei pysy täysin inflaatiokehityksen perässä.

Inflaatio vähentää paitsi rahan, myös velkojen arvoa. Niinpä korkea inflaatio voi olla hyödyllinen kuluttajalle, jos se ”syö” velan pois. Jos joitain vuosia sitten otettu laina on esimerkiksi 10 000 euron suuruinen, mutta 10 000 euroa on tänä päivänä arvoltaan vähemmän kuin lainan nostopäivänä, inflaatio tietenkin helpottaa lainan maksamista takaisin. Vaikka inflaation kasvulle ennustetaan loppua lähiaikoina, kuluttaja voi vieläkin löytää markkinoilta edullisia lainoja, kunhan muistaa kilpailuttaa ja vertailla niitä.

Keskuspankki vaikuttaa lainojen hintoihin niin kutsutun ohjauskoron välityksellä. Euroopan keskuspankin ohjauskorko on nimeltään Euribor. Euribor määrää, kuinka kalliita lainoja keskuspankki voi myöntää pienemmille pankeille, ja tämä puolestaan määrittää, kuinka kalliita lainoja muut pankit voivat myöntää kuluttajille ja yrityksille.