Millaista kehitystä on tapahtumassa lainamarkkinoilla vuonna 2022?

Millaista kehitystä on tapahtumassa lainamarkkinoilla vuonna 2022_suomi24

Vuosi 2022 on alkanut koronapandemian yhä jyllätessä maailmalla ja tilanne vaikuttaa yhä monen suomalaisen jokapäiväiseen elämään ja taloudelliseen tilanteeseen. Jokainen varmasti pohtii mielessään, mitä talousmarkkinoilla on luvassa ja miten selvitä tämän vuoden haasteista.

Taloustilanteen ennustaminen on aina vaikeaa, sillä rahoitusmarkkinoihin vaikuttavat monet asiat. Viime aikoina lainamarkkinoilla on voinut havaita muun muassa seuraavia tendenssejä: 

  • korkokaton väliaikaisen madaltamisen poistuminen on saattanut monen velallisen ahdinkoon
  • inflaatioriskin kasvaminen ja kuluttajahintojen nousu vähentävät ostovoimaa
  • verkko-ostoksista koituvat maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet etenkin nuoren aikuisten keskuudessa 
  • asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan, mutta korkojen nousu voi muuttaa tilanteen

Maksuhäiriömerkintöjen lisääntyminen

Koronapandemia lukitsi yhteiskunnan ovia ja aikaa vietettiin yhtäkkiä paljon kotona neljän seinän sisällä. Moni tuli purkaneeksi ahdistustaan ja pitkästymistään ostamalla tavaroita ja vaatteita internetissä ja osamaksulla maksaminen houkutteli helppoutensa ansiosta tekemään ostoksia laskulla. Laskun maksamisen aikaan saattoi kuitenkin käydä niin, ettei rahaa ollutkaan tilillä tarpeeksi, ja lasku jäi maksamatta. 

Verkko-ostoksista koituvat maksuhäiriömerkinnät ovatkin yleistyneet etenkin nuorten aikuisten keskuudessa. Maksuhäiriöillä on kauaskantoiset vaikutukset, sillä esimerkiksi opintolainojen ja luottokortin saaminen vaikeutuvat. Siinä missä kulutusluottoja tarjoavat yritykset ovat kiristäneet lainapolitiikkaansa nuorille aikuisille, ei osamaksua tarjoavilla yrityksillä ole samanlaista käytäntöä. 

Myös kulutusluottoja otettiin kovalla vauhdilla vuoden 2021 aikana, mikä osaltaan vaikutti maksuhäiriömerkintöjen kasvuun. Nähtäväksi jää, jatkuuko sama tendenssi vuoden 2022 aikana, kun koronasta johtuvia rajoituksia aletaan purkaa ja työllisyysaste toivon mukaan jatkaa paranemistaan, jolloin kuluttajien lainarahan tarve saattaa myös vähentyä. 

Korkokaton poistuminen lisäsi kuluttajien ahdinkoa

Kulutusluottojen määrä lisääntyi koronapandemian aikana, ja viime vuoden lopulla niitä otettiin jopa ennätysmäärin edellisen vuoden loppuun verrattuna.

Korkokaton väliaikaisen madaltamisen poistuminen vuoden 2021 syyskuussa aiheutti monelle taloudellisen ahdingon. Lainanottaja ei välttämättä ymmärtänyt, että korkokaton poistuessa 10 prosentista, lainan korkokustannukset voivat nousta jopa kaksinkertaisiksi. 

Oikeusministeriö pohtiikin parhaillaan, jos korkokatosta olisi mahdollista saada pysyvää. Hallitus on myös esittänyt, että maksuhäiriömerkintöjen säilyttämistä lyhennettäisiin. 

Positiivinen luottorekisteri voisi tuoda laina-asioihin helpotusta. Viranomaisten ylläpitämään rekisteriin on tarkoitus kerätä tietoja henkilöiden luotoista ja tuloista, ja täten lainanantajat voivat saada paremman kuvan henkilön todellisesta tulotasosta. Lainsäädäntötyö positiivisen luottorekisterin osalta on vielä kesken.Mikäli lainojensa suhteen on joutunut pulaan, on syytä alkaa järjestellä niitä mahdollisimman pikaisesti, esimerkiksi järjestelylainalla, jolloin usean eri lainan ja lainanhoitokulujen sijaan maksaa pois vain yhtä lainaa. Maksuhäiriömerkinnällä ja luottotietojen menettämisellä on kauaskantoiset seuraukset, joten laina-asiat on syytä saada kuntoon.

Korkokaton väliaikaisen madaltamisen poistuminen aiheutti monelle taloudellisia ongelmia. Oikeusministeriö pohtii parhaillaan pysyvää korkokaton madaltamista. Jos lainojen kanssa on ajautunut ongelmiin, on niiden selvittäminen pikaisesti oleellista, jottei menetä luottotietojaan.

Inflaatioriski kasvaa

Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli joulukuussa 3,5 prosenttia. Eniten kallistuivat muun muassa bensiini, sähkö, diesel ja omakotitalojen peruskorjaukset. Kuluttajahintojen nousua hillitsivät kuitenkin jonkin verran esimerkiksi asuntolainojen keskikoron ja kulutusluottojen korkojen halpeneminen. 

Miten inflaatio vaikuttaa tavalliseen suomalaiseen? Sen lisäksi, että energia ja tuotteiden hinnat nousevat, palkkojen kehitys usein laahaa perässä. Inflaatio voi kuitenkin helpottaa lainan maksamista pois, sillä velan arvo vähenee lainan nostamisen aikaan verrattuna. Uuden velan otossa kannattaa kuitenkin olla varovainen, sillä rahoitusyhtiöt voivat kompensoida inflaation aiheuttamaan tilannetta korkeilla koroilla.

Inflaatio nostaa hintoja_suomi24
Inflaatio nostaa energian ja tuotteiden hintoja ja vähentää ostovoimaa. Aiemmin otetun velan arvo vähenee, mutta uuden velan ottamisessa kannattaa käyttää harkintaa, sillä jossakin vaiheessa inflaatio myös pysähtyy.

Asuntojen hinnat ovat olleet nousussa

Asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan kiinteistöjen arvojen noustessa inflaation myötä. Monilla alueilla, etenkin kasvukeskuksissa myynnissä olevista asunnoista on raportoitu olevan jopa pulaa. 

Viime viikkojen ajan on ollut viitteitä siitä, että Euroopan keskuspankki saattaa nostaa ohjauskorkoaan, mikä vaikuttaa myös asuntolainojen korkoihin. Viime vuosien aikana asuntolainamarkkinoilla vallinnut negatiivinen korko on sallinut pankeille edullisten asuntolainojen tarjoamisen. 

Mikäli ohjauskorko nousee, nousee myös pankin asuntolainalle asettama viitekorko, jolloin lainamaksut voivat kohota merkittävästi. Tällä voi olla laajamittaisia vaikutuksia monen kodin taloudelliseen tilanteeseen.