Mikä on todellinen vuosikorko?

Vuosikorko

Todellinen vuosikorko ilmoitetaan lähes poikkeuksetta lainan ehdoissa, mutta harva lainanottaja tietää mitä se oikeasti tarkoittaa tai miten se eroaa lainan korosta. Tässä artikkelissa kerromme selkokielellä mikä on todellinen vuosikorko, mistä se muodostuu ja mitä erilaisia esitystapoja todelliselle vuosikorolle on.

Todellinen vuosikorko kertoo kuluttajalle lainan hinnan

Lainatarjousta lukiessa monelle tulee yllätyksenä, että lainan koron lisäksi ehdoissa oleva lainan todellinen vuosikorko saattaa erota huomattavastikin lainan korosta. Tässä tilanteessa monella menee sormi suuhun ja herää kysymys: “Mikä ihmeen todellinen vuosikorko?”

Todellisen vuosikoron laskemiseen käytetään usein yhtä ja samaa matemaattista kaavaa. Emme lähde tässä erittelemään millaisilla kaavoilla todellista vuosikorkoa voidaan laskea, koska se pitää aina sisällään kaikki lainaan sisältyvät kustannukset. Tämä tarkoittaa lainan perustamiskulua, kuukausittaisia laskutusmaksuja ja muita lainan koron lisäksi tulevia kustannuksia. 

Kaikki nämä kustannukset, koron euromäärä mukaan lukien, on laskettu koko laina-ajalta yhteen, jonka jälkeen lasketaan tämän summan prosentuaalinen osuus koko lainan summasta. Yleensä mitä pienempi laina, sitä suurempi prosentuaalinen vuosikorko lainalle on.

Miten lainan vuosikorko eroaa lainan nimellisestä korosta?

Todellinen vuosikorko ja nimellinen korkoprosentti eroavat siten, että todelliseen vuosikorkoon on laskettu mukaan kaikki lainasta aiheutuvat kulut ja maksut. Tämä siis tarkoittaa, että kaikki lainaan sisältyvät kulut on muutettu koroksi. Kuten aiemmin mainittu, usein nämä kulut käsittävät:

  • Lainan käsittelykulut 
  • Lainaa maksettaessa perittävät ilmoituskulut
  • Lainan avaus- ja palvelumaksut
  • Kuukausittain toistuvat laskutusmaksut

Mikäli lainassa ei olisi muita kuluja, kertoisi todellinen vuosikorko aina lainan koron. Esimerkkinä tästä voisi toimia vaikkapa nopean pikavippi lainan hakeminen tekstiviestillä. Se voi maksaa useita euroja, joista ei välttämättä ole minkäänlaista mainintaa muualla kuin tarkemmissa lainaehdoissa. Näin olleen sitä ei ole laskettu mukaan lainan nimelliskorkoon, vaan ainoastaan todelliseen vuosikorkoon.

Usein pienissä lainoissa, kuten pikavipeissä, pienet nostokulut eivät välttämättä tunnu aluksi isoilta kuluilta. Kuitenkin kun ynnäät kaikki lainasta syntyvät kustannukset yhteen, voi lopullinen takaisinmaksun määrä olla moninkertainen.

Miten todellinen vuosikorko ilmoitetaan?

Todellisen vuosikoron ilmoittamisesta määrätään sekä kuluttajansuojalaissa että EU-direktiivissä 98/7/EY. Molemmissa on määritelty, että kaikkien lainoja ja kulutusluottoja myöntävien tahojen on ilmoitettava lainan todellinen vuosikorko samalla tavoin, jotta kuluttajan on helpompi vertailla lainoja keskenään.

Tämän määräyksen pitäisi periaatteessa mahdollistaa lainojen puolueeton vertailu keskenään ja auttaa kuluttajaa näkemään lainojen piilokustannuksen helposti. Vaikka todellisen vuosikoron ilmoittamista säännellään edellä mainitulla tavalla, harva lainanmyöntäjä ilmoittaa sitä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Esimerkiksi moni pienlainoja myöntävistä yrityksistä jättää todellisen vuosikoron laskennassa kuluja huomioimatta, aiemman kappaleen esimerkin omaisesti. Tällaisia kuluja voi olla esimerkiksi avaus- ja takausmaksut. 

Ovatko eri lainojen todelliset vuosikorot vertailukelpoisia?

Useimmiten lainan todellinen vuosikorko selviää tarkemmista lainaehdoista, joista kannattaakin yleensä tarkistaa pitääkö se sisällään kaikki lainasta aiheutuvat kustannukset. 

Usein kannattaa myös vertailla todellista vuosikorkoa siten, että vertailtava lainasumma ja laina-aika ovat yhtä pitkät. Jos vertailet eri pituisia laina-aikoja tai eri suuruisia lainoja keskenään, eivät todelliset vuosikorot ole vertailukelpoisia keskenään.

Lainojen yhdistäminen on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa todellisen vuosikoron vertailun lisäksi on hyvä verrata laina-aikaa.

Pienten lainojen korkokatto 

Syyskuussa 2019 saatettiin voimaan laki kuluttajaluottojen korkokatosta, jonka mukaan kaikkien kulutusluottojen nimelliskoron tulee olla alle 20 prosenttia. Tämä lakimuutos tehtiin puhtaasti kuluttajan suojelemiseen. Tämä ei tietenkään estä lainan myöntäjää kasvattamasta todellista vuosikorkoa piilokuluilla. Tästä syystä lainan ehdot kannattaa tarkastaa aina huolellisesti.

Yhteenveto

Todellinen vuosikorko kertoo lainan kokonaiskustannukset prosentuaalisesti. Todelliseen vuosikorkoon on sisällytetty kaikki lainasta syntyvät kulut ja ne on muutettu prosenttiluvuksi.

Etenkin lyhyempien lainojen kustannukset tulevat parhaiten esiin lainan todellista vuosikorkoa tai lainan kokonaiskustannusta tarkastelemalla. Vuosikorko kertoo prosentuaalisesti kulujen osuuden lainasta ja kokonaiskustannus taas takaisin maksettavan kokonaissumman.

Muista nämä lainaa ottaessa:

  • Vertaile keskenään vain todellisia vuosikorkoja saman suuruisille lainoille ja saman pituisille laina-ajoille.
  • Jotta välttyisit liialta lainan ottamiselta ja ylivelkaantumiselta, kannattaa olla mahdollisimman rehellinen taloudellisesta tilanteesta lainaa ottaessa.
  • Älä hae useita pikalainoja samanaikaisesti, koska niiden kustannukset saattavat olla yllättävän suuria.
  • Perinteiset pankit, kuten S-Pankki tarjoavat lainaa usein pienemmällä todellisella vuosikorolla, kuin esimerkiksi pikavipit.