Kiinteä vai vaihtuva korko – kumpi on parempi?

Kiintea-vai-vaihtuva-korko-kumpi-on-parempi

Lainaa hakiessa moni tulee keskittyneeksi kuukausittaiseen maksuerään ja lainan loppusummaan ja jättää korkoasiat vähemmälle huomiolle. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää kiinnittää erityistä huomiota korkoon, koska sillä on suuri vaikutus lainan kokonaiskuluihin ja takaisinmaksuaikaan. Netistä löytyy onneksi korko-oppaita lainamarkkinoiden vasta-alkajille, joista voi hakea hyvää tietoa koroista.

Lainalle lasketaan joko kiinteä korko tai vaihtuva viitekorko, joka on euribor- tai prime-sidonnainen. Mitä nämä kaksi eri korkoa sitten tarkoittavat?

Kiinteässä korossa korko pysyy samana koko lainan maksuajan aikana, kun taas vaihtuvassa viitekorossa korko pysyy samana tietyn, ennalta sovitun ajan, jonka jälkeen korko tarkistetaan pankin tai rahoitusyhtiön toimesta. Vaihtuva korko on suomalaisilla lainoilla usein 3 kk tai 12 kk euribor.

Kummassakin tapauksessa lainan korkoon vaikuttavat seuraavat asiat:

  • hakijan oma taloudellinen tilanne
  • mikä taloudellinen tilanne yleisesti markkinoilla on
  • pankin oma marginaali, jolla se tekee voittoa lainaamalla rahaa ja kattaa omia kulujaan

Omat raha-asiat kannattaa siis hoitaa huolellisesti ja ajallaan, jotta esimerkiksi maksurästit eivät vaikuta luottotietoihin negatiivisesti. Mitä paremmin on asiansa hoitanut ja mitä parempi oma luottoluokitus on, sitä paremman ja edullisemman tarjouksen pankeilta tai rahoitusyhtiöiltä myös saa.

Mikä ero on kiinteällä ja vaihtuvalla korolla? Kiinteä korko on sama koko lainan takaisinmaksamisen ajan, kun taas vaihtuvassa viitekorossa korko vaihtelee tietyin väliajoin. Lainan viitekorkoon vaikuttaa myös hakijan oma taloudellinen tilanne, ja jos on hoitanut raha-asiansa säntillisesti, viitekorko on matalampi.

Kiinteä vai vaihtuva korko

Lainaa hakiessa on tärkeää perehtyä korkoihin ja tietää mitä ne ovat, jotta pystyy valitsemaan itselleen sopivan lainatarjouksen. Näin vastaan ei tule ikäviä yllätyksiä koron yhtäkkiä noustessa, kun siihen ei ole osannut varautua.

Lähtökohtaisesti, mitä pidempi laina-aika on, sitä enemmän korot ja niiden vaihtelut vaikuttavat siihen. Esimerkiksi asuntolainassa moni valitsee 12 kk euriborin, jolloin korko tarkistetaan vuoden välein, eikä laina ole yhtä altis talousmarkkinoiden ailahteluille kuten esimerkiksi 3 kk euriborissa. Matalat korot koituvat asiakkaalle hyödyksi ja itse lainaa saa lyhennettyä vauhdikkaammin, kun taas korkojen noustessa lainasta maksaa enemmän korkoa lainan itseasiallisen lyhentämisen sijaan.

Kiinteä korko suojaa viitekorkojen nousulta ja antaa turvallisuuden tunnetta, sillä vaikka yleinen korkotaso nousisi yli lainalle alun perin sovitun viitekoron, hakijan maksama korko ei nouse. Kiinteä korko on yleensä vaihtuvaa korkoa kalliimpi. Kiinteä korko voi tulla loppupeleissä kalliiksi, etenkin, jos lainalla mahdollisesti ostetun omaisuuden arvo laskee maksuaikana. Sitä kannattaakin yleisesti ottaen käyttää lähinnä pitkissä lainoissa, kuten esimerkiksi 25 vuoden asuntolainassa.

Miten korot vaikuttavat lainoihin

Se, kumpi korko on parempi, vaihtuva vai kiinteä, riippuu näin ollen laina-ajan pituudesta, sekä lainan tarkoituksesta. Lyhytaikaisissa lainoissa euribor antaa usein paremman säästön, ja kulutusluotoissa euribor toimiikin pohjana. Kiinteä korko voi taas olla parempi valinta pidemmissä ja suuremmissa lainoissa, kuten asuntoa ostaessa, jotta maailman taloustilanne, inflaatio ynnä muut kriisit eivät nosta kuluja taivaisiin. Asuntolainoissa  lainan takaisinmaksuun vaikuttavat myös eri lyhennystavat, eli onko kyseessä annuiteettilaina vai kiinteä tasaerälaina.

Lainoja hakiessa on edellisten lisäksi kiinnitettävä huomiota myös nimelliskorkoon ja todelliseen vuosikorkoon. Nimelliskorko muodostuu viitekorosta ja pankin omasta marginaalista, johon vaikuttaa siis myös lainanhakijan taloudellinen tilanne. Todellinen vuosikorko puolestaan koostuu nimellisestä vuosikorosta ja lainaan kohdistuvista kaikista muista kuluista, kuten tilinhoitomaksuista. Lainaa hakiessa etenkin todellinen vuosikorko on tärkeä, sillä se kertoo lainan todellisen kokonaiskustannuksen.

Korkoa valitessa kannattaa kiinnittää huomiota laina-ajan pituuteen ja mitä lainalla aikoo hankkia. Kiinteä korko sopii paremmin pitkille lainoille, jolloin yleisen taloustilanteen heilahtelu ei vaikuta yhtä herkästi lainaan. Lyhyemmissä lainoissa euribor voi tuoda paremman säästön. 

Onko korkoa mahdollista vaihtaa?

Vaikka valitsisikin korkovaihtoehdon, joka osoittautuu ajan saatossa omalle taloustilanteelle epäedulliseksi, sen kahlitsemaksi ei tarvitse jäädä ikuisiksi ajoiksi. Myös jo olemassa olevan lainan voi kilpailuttaa, sillä vertailemalla voi löytää alkuperäistä edullisemman lainan. Uudella lainalla voi muuttaa maksuajan pituutta ja korkoa, maksueriä ja myös lainantarjoajaa.

Oma aktiivisuus laina-asioissa kannattaa, sillä vaihtamalla voi rahaa jäädä kuussa enemmän elämiseen. Parhaassa tapauksessa lainan saa maksettua aiempaa maksuaikataulua aiemmin pois.