Omistus vai leasing – Millä tavalla hankit autosi?

oma auto vai lease

Auto on monille tärkeä väline työnteon, perhe-elämän ja vapaa-ajan harrastusten vuoksi. Etenkin haja-asutusalueilla, joilla joukkoliikenteen hyödyntäminen on vaikeaa tai epäkäytännöllistä, oma auto voi olla ainoa keino järjestää arjen liikkuminen toimivasti. Siksi autoa hankittaessa on oltava tarkkana, jotta omiin tarpeisiin parhaiten sopiva auto löytyy.

Eri automerkkien ja -mallien eroista on tietenkin keskusteltu iät ja ajat, ja auton valintaan on olemassa ohjeita ja neuvoja. Sen sijaan tavasta, jolla itse auto hankitaan, voitaisiin keskustella vielä enemmän. Omistusauto on pitkään ollut monille itsestäänselvyys. Oman auton ostaminen on ollut käytännöllisin ratkaisu, sillä vuokra-autojen markkinat ovat ennen olleet jäykemmät ja suppeammat kuin nykyisin. Lisäksi oma auto on ollut omanlaisensa statussymboli, minkä takia sen omistamista on pidetty loistokkaana. 

Nykyisin ajat ovat kuitenkin toiset. Nykyaikaisten ja käytännöllisten leasing-sopimusten hyödyntäminen on saapunut viime vuosien aikana myös Suomeen, mikä on mahdollistanut laadukkaiden, monipuolisten ja edullisten autojen liisauksen. Omistusauton kulttuurillinen merkitys on myös hiipunut, eikä oma auto enää ole samanlainen statussymboli kuin ennen. Siksi nyt onkin hyvä hetki pohtia, voisiko seuraava autosi olla ostetun sijaan liisattu.

Auton liisaus ja muut vuokra-autojen käyttömuodot ovat yleistymässä myös Suomessa. Liisauspalveluiden valikoimat kasvavat ja kehittyvät, minkä vuoksi niiden tarjonta vastaa yhä useamman suomalaisen tarpeita.

Elämäntapakysymys – Kenelle liisaus sopii, ja kuka tarvitsee omistusauton?

Kuten kaikkia muitakin suuria hankintoja tehdessä, myös autoa hankittaessa tärkeintä on aluksi kartoittaa mihin tarpeeseen autoa ollaan hankkimassa. Tämä vaikuttaa oleellisesti myös siihen, kannattaako auto ostaa vai liisata.

Oman auton ostaminen vaatii taloudellista sitoutumista pitkäksi aikaa. Suomessa autojen käyttöiät ovat pitkiä, ja autoja ei vaihdeta uudempiin kovinkaan tiheästi. Siksi auton ostaminen omaksi sopiikin sellaiseen elämäntilanteeseen, jossa ei ole pelkoa auton tarpeen muuttumisesta yllättäen. Ovatko lapset muuttaneet omilleen, ja on aika asettua rauhallisempaan elämään eläkepäiviä odottelemaan? Tällöin on huomattavasti turvallisempaa investoida autoon, ja hakea vaikka autolainaa, jonka maksaminen vakaassa elämäntilanteessa käy helpommin kuin keskellä ruuhkavuosia.

Sen sijaan vaikeammin ennustettavassa elämäntilanteessa autolainaan sitoutuminen voi olla haastavaa. Tai tilanteessa, jossa esimerkiksi lapsiperhe tietää, että auton tarve tulee muuttumaan lähivuosina, kun lapset kasvavat. Tällöin auton liisaus tuo elämäntilanteeseen ja taloudenhoitoon sekä sen suunnitteluun joustovaraa.

Auton liisausta kannattaa harkita erityisesti silloin, jos lähivuosien elämänmuutoksia on vaikea ennustaa, tai tiedät että tarpeesi autolle tulee muuttumaan. Auton ostaminen omaksi sen sijaan on järkevää, jos tiedät talous- ja elämäntilanteesi pysyttelevän vakaina tulevaisuudessa. Tällöin autolainaan sitoutuminen on helpompaa.

Automarkkinoiden ja -teknologian muutokset 

Autoteknologia ja -teollisuus ovat suurten muutosten kourissa. Polttomoottorit väistyvät pikkuhiljaa, kun sähkö- kaasu- ja muut ekologisemmat automallit kehittyvät ja valtaavat markkinoita. Tätä ei kannata unohtaa, jos uuden auton hankinta on lähiaikoina edessä.

Autoteollisuuden muutokset vaikuttavat myös liisauksen ja auton omistamisen kannattavuuteen. Jos tiedät, että haluat seuraavan autosi olevan polttomoottoriauto, liisaus voi olla järkevä vaihtoehto. Tällöin et joudu sitoutumaan autoon, jonka polttoaineen hinta voi nousta tulevaisuudessa radikaalisti, mikä johtaa sen jälleenmyyntiarvon laskemiseen. Sen sijaan pariksi vuodeksi auton liisaamalla voit rauhassa seurata, millaiseksi tulevaisuuden autoilu tulee muuttumaan, ja lykätä yhteen tiettyyn autoon sitoutumista hetkeksi.

Liisaamalla auton voit välttää omistusauton arvon romahtamisen, joka voi seurata autoteollisuuden ja liikenteen radikaaleista muutoksista, joita on syytä odottaa. Jos taas haluat siirtyä sähköautoilijaksi, niin auton ostaminen voi olla hyvä sijoitus tulevaisuutta varten.

Kumpi hankintatapa koituu kalliimmaksi?

Autoa hankittaessa kulut ja kustannukset ovat ymmärrettävästi suuri tekijä. Oman auton ostaminen, joko käteisellä tai lainarahalla, vaatii suuren rahallisen kertainvestoinnin. Tämän lisäksi auton vakuutukset ja huollot voivat maksaa sievoisia summia. Sen sijaan liisatessa maksat vain kiinteän kuukausihinnan, ja liisausyritys hoitaa vakuutukset ja muut kulut. Karrikoiden voi siis sanoa, että auton ostaminen on lyhyellä aikavälillä kalliimpaa, ja se saattaa tuoda yllättäviä kuluja tulevaisuudessa. Jos taas pääomaa ei ole paljoa, etkä jaksa murehtia autolainoista ja niiden koroista, liisaus voi olla taloudellisesti joustavampi lyhyen aikavälin ratkaisu.