TIETOSUOJA SUOMI24- JA TREFFIT24-PALVELUISSA

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Tämä seloste on Online Technology Group Oy:öön kuuluvien Suomi24- ja Treffit24-palvelujen (yhdessä ”Suomi24”, Treffit24-palvelu erikseen ”Treffit24”) kaupallisista rekistereistä.

Online Technology Group Oy (y-tunnus: 3104918-1) [myöhemmin ”Rekisterinpitäjä”]

Osoite: Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki
Sähköposti: [email protected]

Mitä tarkoitamme eri termeillä?

Käytämme selosteessa termejä: henkilötieto, rekisteröitynyt, asiakas, potentiaalinen asiakas ja sidosryhmä.

”Henkilötiedoilla” tarkoitamme kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity”) liittyviä tietoja, kuten nimi, osoite ja puhelinnumero. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, jonka voimme suoraan tai epäsuorasti tunnistaa häntä koskevien erilaisten tietojen perusteella.

”Rekisteröidyllä” tarkoitamme sitä ihmistä, jonka henkilötietoja henkilörekistereissämme käsittelemme.

”Asiakkaalla” tarkoitamme niitä kuluttajia ja niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä ”yritys”) yhteyshenkilöitä, joiden kanssa meillä on asiakassuhde.

”Potentiaalisilla asiakkailla” tarkoitamme sellaisia kuluttajia ja yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa pyrimme luomaan asiakassuhteen.

”Sidosryhmillä” tarkoitamme sellaisia kuluttajia ja yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa meillä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja meille tuottavien yritysten edustajat) taikka muu yhteys (yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

Mihin tarkoituksiin henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen, asiakasviestintään, asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitoon, kehittämiseen ja analysointiin, myyntiin ja markkinointiin (sekä omien että joissain tapauksissa kolmansien osapuolien tuotteiden ja palveluiden osalta) sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Tuotteiden ja palvelujen toimittaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys on esimerkiksi ostanut tuotteen tai palvelun meiltä, rekisteröitynyt käyttämään digitaalisia palvelujamme, tilannut sisältöjämme sähköpostiisi tai osallistunut tapahtumiimme.

Henkilötietoja käytetään väliseemme sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

Asiakasviestintä

Voimme käyttää henkilötietojasi asiakasviestinnässämme, esimerkiksi lähettääksemme sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, muutosilmoituksia ja pyytääksemme palautetta.

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoito, kehittäminen ja analysointi

Voimme käyttää henkilötietojasi kanssasi muodostetun asiakas- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, kehittämiseen ja analysointiin.

Markkinointi

Voimme ottaa sinuun yhteyttä kertoaksemme uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Saatamme myös luovuttaa yhteystietojasi markkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneillemme. Luovuttamisesta kerrotaan lisää tämän tietosuojaselosteen kohdassa ”Kenelle henkilötietojani voidaan jakaa?”

Voimme käyttää henkilötietojasi relevantin sisällön tarjoamiseen ja tarjonnan räätälöimiseen. Saatamme esimerkiksi antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

Voimme käyttää henkilötietojasi tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen, esimerkiksi tuotevalikoiman ja sisältöjen parantamiseen.

Millä perusteilla henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietoja suostumuksen perusteella, sopimuksen tai lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi tai oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 1. olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
 3. käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja
 4. käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Käsittelemme tietojasi pannaksemme täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. digitaalisen palvelun toteuttaminen).

Meillä ja yhteistyökumppaneillamme on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteiden ja palveluiden myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin. Oikeutetun edun perusteella voimme mm. harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä yhteystietojasi hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin.

Muita oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten ehkäiseminen ja selvittäminen.

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voimme pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Esimerkiksi suoramarkkinointi sähköisiä kanavia käyttäen vaatii tietyissä tilanteissa suostumustasi. Huomioithan, että kaikki suoramarkkinointitoimenpiteet eivät kuitenkaan edellytä suostumusta. Lisäksi voit vastustaa suoramarkkinointia tai peruuttaa siihen liittyvän suostumuksen antamiemme ohjeiden mukaisesti.

Voimme käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain niin edellyttäessä.

Mitä eri tietotyyppejä minusta käsitellään?

Käsittelemme perustietoja kuten nimi, yhteystiedot ja suoramarkkinointivalinnat, tilaustietoja kuten tilaushistoriaa, asiakasviestintää ja digitaalisten palveluiden käyttöä. Lisäksi käsittelemme yritysten edustajista lisätietoja ja tapahtumiimme osallistumiseen liittyviä tietoja.

Keräämämme henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

 1. Perustiedot kaikista rekisteröidyistä
  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
  • sukupuoli
  • syntymäaika
  • kieli (suomi, ruotsi, muu)
  • suoramarkkinointivalinnat
  • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
  • asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä asiakaspalveluun liittyvät sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa
 2. Rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluja ostaneiden tai niiden käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilöiden lisätiedot
  • asiakassuhteen tai vastaavan suhteen alkamis- ja päättymisaika ja -tapa
  • asiakkaalle kohdistetut kampanjat sekä niiden käyttö
  • tieto siitä, mitkä sähköpostiosoitteet vastaanottavat viestejä, mitkä sähköpostit avataan ja mitä sähköpostissa olevia linkkejä klikataan
  • ostamiseen ja maksamiseen liittyvät tiedot
  • asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot
  • palautteen ja reklamaatioiden sisältö, niihin liittyvä kirjeenvaihto ja jatkotoimenpiteet
  • digitaalisten palveluiden käyttäjätunnukset
  • tiedot digitaalisten palveluiden käytöstä
  • tiedot rekisteröidyn päätelaitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähetetyistä evästeitä ja muista vastaavista toiminnoista ja niiden avulla kerätystä datasta, mikäli henkilö on tunnistettavissa näiden tietojen perusteella (esimerkiksi tietoa siitä, miten sivustoillamme näytettäviä mainoksia klikataan)
 3. Lisätiedot Treffit24-deittipalvelun rekisteröityneistä käyttäjistä
  • deittiprofiilissa antamasi kiinnostus- ja kuvaustiedot sekä valokuva
  • arkaluonteiset tiedot, mikäli rekisteröity päättää niitä antaa (rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, terveyttä koskevat tiedot ja/tai seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevat tiedot)
 4. Lisätiedot yritysten edustajista
  • titteli ja/tai työnkuvaus nykyisessä ja aikaisemmissa Rekisterinpitäjän toimintaan liittyvissä työtehtävissä
 5. Rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuneiden rekisteröityjen tiedot
  • ruokavaliota koskevat tiedot (erityisiä tietoja, jotka käyttäjä on antanut vapaaehtoisesti)
  • syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta esim. laivayhtiö sitä edellyttää
  • matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun esim. laivayhtiö sitä edellyttää

Mistä lähteistä henkilötietojani kerätään?

Keräämme tietoja mm. silloin, kun asiakas tilaa meiltä digitaalisia palveluita tai osallistuu esimerkiksi kilpailuihin sekä ulkoisista tietolähteistä.

Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme.

Saamme lisäksi henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta ja organisaatioilta, jotka tarjoavat henkilö- ja luottotietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yritysten www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

Saamme henkilötietoja yritysten edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen pääyhteyshenkilö voi kertoa meille henkilötietoja myös muista kollegoistaan.

Kenelle henkilötietojani voidaan jakaa?

Tietoja voidaan jakaa alihankkijoillemme mm. erilaisten palveluiden toimittamista ja tuottamista varten ja yhteistyökumppaneillemme mm. suoramarkkinointikampanjoiden toteuttamista varten.

Emme anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Saatamme jakaa henkilötietojasi meille palveluita suorittaville kolmansille osapuolille eli ns. henkilötietojen käsittelijöille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, markkinointi, ohjelmistopalvelut, tutkimustoiminta ja tapahtumien tuottaminen.

Saatamme jakaa henkilötietojasi avointen laskujen perimiseen liittyen, ja voimme siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

Emme salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen meille, tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Jaamme henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa yhdessä toteutamme projekteja, kuten tapahtumia.

Saatamme jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisiin tai niiden itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin sekä yhteystietojen päivityksiin. Jos olet antanut suostumuksen sähköiseen suoramarkkinointiin myös Suomi24:n yhteistyökumppaneiden toimesta, voidaan tietojasi luovuttaa yhteistyökumppaneille myös sähköisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun yhteistyökumppanin suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä tietosuojaselosteessa määrittelemiemme käyttötarkoitustemme kanssa, ja yhteistyökumppanille luovutamme vain sovitun käyttötarkoituksen kannalta tarvittavat vähimmäistiedot sinusta (pääasiassa vain yhteystietosi). Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten, ohjeet vastustamiseen annetaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa ”Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksiani?”.

Saatamme jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai liiketoimintamme siirtyessä toiselle yritykselle, sekä tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Voimme jakaa tapahtumiimme osallistuvien henkilötietoja harkintamme mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi asianmukaista (esimerkiksi sidosryhmille järjestetty tapahtuma).

Toimimme lisäksi yhteisrekisterinpitäjänä Facebookin kanssa silloin, kun meillä on sivu Facebookissa (esim. facebook.com/Suomi24fi/). Näiden Facebook-sivujemme kävijätietojen osalta olemme yhteisrekisterinpitäjiä, ja saat lisätietoja Facebookin tekemästä henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta www.facebook.com/privacy. Keräämme yhdessä Facebookin kanssa tietoja mm. tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisujemme kommenteista sekä inbox-viesteistä ja julkaisujemme näkyvyydestä.

Siirretäänkö henkilötietojani EU-alueen ulkopuolelle?

Saatamme siirtää tietoja palvelujen käyttömaan ulkopuolelle. Silloin varmistamme, että siirto voidaan tehdä laillisesti, tiedot on suojattu ja sopimuskumppanimme noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta.

Saatamme käyttää liiketoimintamme harjoittamisessa eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Saatamme siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.

Näissä tapauksissa varmistamme, että tietojen siirrolle on olemassa laillinen peruste ja että henkilötietosi suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja käsittelijäsopimuksia, ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

Tehdäänkö henkilötiedoillani profilointia?

Saatamme hyödyntää analytiikkaa ja mallinnuksia, joiden lopputuloksena syntyy profilointia, jonka avulla voimme tuottaa personoituja sisältöjä tai kohdentaa markkinointiviestintää.

Saatamme hyödyntää henkilötietojasi profilointiin eli käsitellä henkilötietojasi automaattisesti ja arvioida tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, erityisesti analysoimalla tai ennakoimalla piirteitä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin mieltymyksiisi, kiinnostuksen kohteisiisi ja käyttäytymiseesi.

Näin toimimalla pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin, kehittämään tuotteitamme ja palveluitamme entistä enemmän asiakkaidemme toiveita vastaaviksi sekä kohdentamaan sisältöjä ja markkinointia mahdollisimman sopivalla tavalla.

Emme tee automatisoituja yksittäispäätöksiä, joilla olisi oikeudellisia tai vakavuudeltaan vastaavia seurauksia. Harjoittamamme profiloinnin seuraukset ilmenevät pääsääntöisesti sisältöjen personointina ja kohdennettuna mainontana poimitulle kohderyhmälle.

Kuinka kauan henkilötietojani käsitellään?

Eri henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyajat määräytyvät erilaisin perustein, riippuen käsittelyperusteista ja lainsäädännöstä.

Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin meillä on jokin tässä tietosuojainformaatiossa kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

Eri henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyaika määräytyy seuraavin perustein:

Kuluttaja-asiakkaat

Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin olet asiakkaamme sekä päätösvuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun.

Tämän jälkeen voimme siirtää tarpeelliset henkilötietosi markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisena asiakkaana.

Yritysasiakkaiden edustajat

Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin edustat yritysasiakastamme sekä päätösvuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun.

Tämän jälkeen voimme siirtää tarpeelliset henkilötietosi markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisen yritysasiakkaan edustajana.

Potentiaaliset kuluttaja-asiakkaat ja potentiaalisten yritysasiakkaiden edustajat

Voimme käsitellä henkilötietojasi toistaiseksi niin kauan, kunnes sinusta tulee asiakas tai kunnes vaadit tietosi poistettavaksi markkinointirekisteristämme.

Sidosryhmien jäsenet

Voimme käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin olet jonkin sidosryhmän jäsen, kuten edustat yhteistyökumppaniamme, sekä päättymishetkellä kuluvan kalenterivuoden loppuun.

Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksiani?

Voit harjoittaa oikeuksiasi käyttämällä oheisia lomakkeita tai yksilöimällä pyyntösi ja lähettämällä sen johonkin alla listatuista osoitteista sen mukaan mihin henkilöryhmään kuulut.

Rekisteröitynä sinulla on erityyppisiä mahdollisuuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä.

Voit harjoittaa oikeuksiasi lähettämällä asiakaspalveluumme pyynnön käyttämällä oheisia lomakkeita, kun haluat tarkistaa tietosi, pyytää tietojasi poistettavaksi tai vastustaa niiden käsittelyä. Muissa pyynnöissä yksilöi pyyntösi vapaamuotoisesti.

Huomioithan, että meidän on aina pystyttävä tunnistamaan tiedon / käsittelyn pyytäjä.

Lähetä lomake tai yksilöity pyyntö joko osoitteeseen Online Technology Group Oy / Suomi24, Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki, tai sähköpostitse: [email protected]

 • Yritysasiakas: yllä mainittu osoite tai sähköpostiosoite
 • Työntekijä, entinen työntekijä tai työnhakija: yllä mainittu osoite tai sähköpostiosoite
 • Rekisteröityneet Suomi24- ja Treffit24-palveluiden käyttäjät: Pääset tarkistamaan ja poistamaan profiilisi omien tunnuksiesi avulla palvelussa. Tiedustelut: [email protected]

Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat (oikeuksien laajuus riippuu siitä, mihin käsittelyperusteeseen henkilötietojesi käsittely pohjautuu, eli kaikki alla olevat oikeudet eivät ole kaikissa tilanteissa käytettävissäsi):

 1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.
 2. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.
 3. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:
  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;
  2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;
  4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;
  5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
  6. henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Rekisterinpitäjän digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.
 4. Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:
  1. kiistät meillä olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;
  2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;
  3. emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
  4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö oikeutetut perusteemme sinun perusteesi.
 5. Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.
 6. Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 7. Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.
 8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua välillämme, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

Miten tätä tietosuojainformaatiota voidaan päivittää?

Päivitämme tietosuojainformaatiota tarvittaessa, esim. kehittäessämme palveluitamme tai käsittelytapojamme ja lainsäädännön muuttuessa.

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti, ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Jos alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä. Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.

Muita ehtoja

Tämän tietosuojaselosteen kattamiin rekistereihin ja niissä olevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan mm. Suomen lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta.

Jotta voimme täyttää väliseemme suhteeseen liittyvät sopimusvelvoitteemme, on meidän käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja.

Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja, kuten esimerkiksi rekisteröitymistä edellyttäviä digitaalisia palveluitamme.

Tämän tietosuojaselosteen kattamiin rekistereihin ja niissä olevien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

Asetetaanko selaimeeni evästeitä?

Käytämme evästeitä ja muita tekniikoita digitaalisten palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen ja mainonnan kohdentamiseen. Keräämme esimerkiksi tietoja siitä, miten käytät palveluitamme, mitä selainta käytät ja mitä palvelun osioita olet selannut. Emme voi tunnistaa sinua evästeiden avulla.

Suurin osa käyttämistämme tekniikoista on edellytyksiä palvelun toimittamiselle ja kehittämiselle. Tarvitsemme evästeitä, jotta voimme varmistaa, että palvelumme toimii, voimme kehittää sitä entistä paremmaksi ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä.

Mainonnan kohdentamisen evästeiden käyttöön pyydämme sinulta luvan. Koemme, että nämä evästeet ovat hyödyllisiä sinulle, jotta saat sinua kiinnostavaa mainontaa.

Käytössämme on OneTrust-työkalu, jonka avulla voit Suomi24- ja Treffit24-palveluissa hallinnoida mainonnan kohdentamiseen liittyvien evästeiden asetuksia ja ottaa ne halutessasi pois käytöstä. Asetukset evästeisiin tehdään kullakin sivustolla erikseen. Työkaluun pääset evästebannerin ja sivuston alareunasta löytyvien linkkien kautta.

Evästeinformaatio

Online Technology Group Oy:n (Suomi24 ja Treffit24 yhdessä ”Suomi24”) digitaalisten palveluiden (”Palvelu”) välityksellä voidaan evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttämääsi päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Käyttäjää ei voida tunnistaa yksinomaan evästeiden avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla tunnistetaan yksittäisen päätelaitteen toiminta sivustolla. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön niin halutessaan.

Olemme luokitelleet käyttämämme evästeet eri luokkiin sen mukaan, mitä varten evästeitä käytetään. Käytämme evästeitä, jotka ovat tarpeellisia palveluiden toimittamiseen, palvelun kehittämiseen ja palvelukokemukseen sekä mainonnan kohdentamiseen.

Evästeet ja niiden hallinnointi

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle vain käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Suomi24 voi laskea ja tunnistaa Palvelussa vierailevat eri selaimet.

Evästeiden lisäksi Suomi24 voi käyttää muita vastaavan kaltaisia teknologioita. Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle tai netissä surffailuun. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tässä evästeinformaatiossa niistä kaikista käytetään yhteisesti termiä evästeet.

Käyttäjää ei voida tunnistaa yksinomaan evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatavaa tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, huomioiden tietosuojaa koskeva voimassa oleva lainsäädäntö. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan myös Suomi24:n muuhun tietosuojainformaatioon, jossa kerrotaan tunnistettavissa olevien henkilötietojen käsittelystä.

Käyttäjä voi estää tietynlaisten evästeiden toiminnan niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Tyypillisesti selaimen ”Asetukset” -osiossa on evästevalintoja koskevat painikkeet. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

Käyttäjä voi halutessaan myös tyhjentää evästeet käyttämältään selaimelta säännöllisesti. Evästeiden tyhjentäminen käytännössä nollaa käyttäjätiedot, joiden perusteella esimerkiksi mainontaa on kohdennettu käyttäjälle. Evästeiden tyhjentäminen ei siten estä käyttäjätietojen keräämistä ja 14 esimerkiksi mainonnan kohdentamista, mutta se tyhjentää tiedot, joiden perusteella mainontaa on aikaisemmin kohdennettu.

Vastaamme mielellämme evästeisiin liittyviin käyttäjien kysymyksiin, joita voi tiedustella täältä:

Online Technology Group Oy/Suomi24, Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki
Sähköposti: [email protected]

Evästetyypit

1. Tarpeelliset

Tarpeellisia evästeitä ovat muun muassa sellaiset, joiden avulla käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointiin liittyviä valintojaan aina uudelleen.

Suomi24 tarjoaa Palveluissaan myös ns. ensimmäisen tahon mainontaa, eli Suomi24:n tarjoamaa mainontaa. Tällainen ensimmäisen tahon mainonta on osa Suomi24:n käyttäjälle tarjoamaa Palvelua ja sen vuoksi Suomi24 ei tarjoa käyttäjälle mahdollisuutta estää ensimmäisen tahon mainontaa Suomi24:n Palvelussa.

2. Palvelun kehittäminen ja palvelukokemus

Evästeiden käyttötarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi Palvelun tarjoaminen käyttäjille, käsitellä Palvelun käyttäjämääriä ja muita Palvelun käyttöön liittyviä tietoja sekä mahdollistaa ja toteuttaa tietoturvaan liittyvää kehitystyötä. Käyttötarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelun toimintaa käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi.

Evästeiden avulla Suomi24 voi esimerkiksi selvittää, onko Suomi24:n käyttäjälle lähettämiä markkinointisähköposteja avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten klikattu viestissä olevia linkkejä.

3. Mainonnan kohdentaminen

Suomi24 käyttää myös kaupallisia evästeitä, joiden avulla voidaan kohdentaa Suomi24:n ja valittujen kolmansien osapuolien markkinointia ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä sisältöjä käyttäjä on etsinyt tai mitä sivuja katsellut. Nämä evästeet asettaa käyttäjän selaimelle usein Suomi24:n yhteistyökumppanina toimiva kolmas taho.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla mainontaa voidaan kohdentaa käyttäjälle käyttäjän mielenkiinnon kohteiden perusteella. Evästeiden avulla järjestelmä tunnistaa myös onko käyttäjä nähnyt mainoksen aiemmin, jolloin samoja mainoksia ei näytetä koko ajan samalle käyttäjälle. Evästeitä voidaan käyttää myös kolmasien osapuolten suorittamaan mainonnan kohdentamiseen.

Suomi24 voi luoda kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä sivustoilla tietyllä selaimella on vierailtu tarkasteltavan ajanjakson aikana. Näille kohderyhmäsegmenteille toimitetaan niitä todennäköisesti kiinnostavaa sisältöä ja markkinointia.

Lisäksi käyttötarkoituksena on mahdollistaa käyttäjälle häntä todennäköisesti kiinnostavan sisällön ja markkinoinnin kohdentaminen Palvelussa sekä Palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Käyttäjä voi niin halutessaan estää tällaisen selainkäytön perusteella hänelle kohdennetun markkinoinnin verkossa tai mobiililaitteella silloin, kun kohdentamiseen liittyy ns. kolmansia osapuolia Suomi24:n lisäksi. Mikäli käyttäjä ei halua, että mainontaa kohdennetaan hänelle selainkäytön perusteella, käyttäjä voi estää kohdentamisen OneTrust-palvelussa.

Mainonnan kohdentamisen estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään edelleen mainoksia, mutta ne eivät ole sisällöltään käyttäjälle kohdennettuja. Mainonnan kohdentamisen evästeitä voi hallinnoida myös esimerkiksi NAI Consumer Opt Out -palvelussa.

Käyttäjän tulee huomioida, että selainkäyttöön perustuva kohdennettu mainonta tulee estää erikseen jokaisella käyttäjän käyttämällä selaimella.