Ohjeita vanhemmille

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja siten myös vastuu lastensa internetin käytöstä. Internet pursuaa sisältöä, josta osa on lapsille ja nuorille sopimatonta. Tällä osiolla haluamme tukea vanhempia kasvattajina lasten ja nuorten netinkäytössä.

Huom! Suomi24 ei voi estää ulkopuolisen pyynnöstä alaikäistä käyttäjää käyttämästä palvelua.

Palveluntarjoajan vastuu

Suomi24 ei ole vastuussa palvelussa esitetyistä väitteistä tai niiden aiheuttamista seurauksista. Keskusteluja käydään keskustelijoiden omalla vastuulla eli kirjoittaja on aina vastuussa omista kirjoituksistaan. Lakia rikkovan kirjoituksen kirjoittaja vastaa kirjoituksestaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Tämä tarkoittaa, että myös alaikäisen kirjoitukset palvelussa ovat kirjoittajan itsensä vastuulla. Tästä syystä on hyvä käydä lapsen ja nuoren kanssa läpi, millaisista asioista internetissä voi julkisesti keskustella ja minkälaista tietoa antaa. Esimerkiksi ihmisten nimien mainitseminen on Suomi24-palvelussa kiellettyä. Lasta tai nuorta on hyvä muistuttaa, että kerran julkaistusta materiaalista voi jäädä internetiin pysyvä jälki.

Suomi24 tarkistaa palvelussa julkaistavia kuvia, mutta myös kuvien julkaisusta on hyvä jutella lapsen tai nuoren kanssa. Mitä kuva viestii tai mitä se paljastaa, ovat tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi. Kuvia eikä henkilötietoja kannata luovuttaa tuntemattomille.

Älä vähättele

Internetin erilaiset yhteisöpalvelut ovat osa suomalaisten nuorten arkea. Monelle nuorelle on muotoutunut netti-identiteetti, joka voi olla yhtä tärkeä kuin oikea identiteetti. Netissä ylläpidetään ja muodostetaan ystävyyssuhteita, rakastutaan ja ihastutaan. Netti-identiteetin merkitystä ei kannata vähätellä.

Kysele kuulumisia ja ole läsnä

Internet pursuaa sisältöä, josta osa on haitallista nuoren tai lapsen kehitykselle. Lisäksi internet tarjoaa yhteydenottokanavan myös laittomalle ja asiattomalle toiminnalle. Siksi on tärkeää, että lapsen kanssa keskustellaan jo varhaisessa vaiheessa internetin käytöstä ja vaaroista, kuitenkaan pelottelematta.

Lasta ja nuorta kannattaa rohkaista kertomaan avoimesti, jos netissä tulee vastaan jotain epämieluisaa tai sopimatonta. Tällaista voi olla esimerkiksi väkivaltaiset tai pornografiset sisällöt tai aikuisten lähestymisyritykset yhteisöpalveluissa.

Lapsen ja nuoren kuulumisia nettimaailmasta kannattaa kysellä yhtä lailla, kuin kyselisi koulupäivän tapahtumia. Tutkimusten mukaan parhaiten kasvatuksessa toimii osallistuminen, eivät niinkään tiukat rajoitukset.

Lasten kanssa voi harjoitella turvallista netinkäyttöä esimerkiksi yhdessä lapsen kanssa surffaillen ja olemalla läsnä lapsen surffaillessa.

Välitä ja auta eteenpäin

Jos lapsesi on kohdannut Suomi24:ssä kiusaamista, huijaamista, seksuaalista tai muuta häirintää olkaa yhteydessä pikimmiten ylläpitoon. Kopioikaa mahdolliset sisällöt ja niiden julkaisuajat mahdollisia viranomaistoimenpiteitä varten. Jos toiminta on rikkonut lakia, olkaa yhteydessä poliisiin. Lapselle voi kertoa, että viranomaisia sitoo vaitiolovelvollisuus. Näiden toimenpiteiden lisäksi vielä tärkeämpää on keskustella nuoren tai lapsen kanssa tapahtuneesta ja käydä läpi koettuja tunteita. Muistuta, ettei vika ole lapsen. Näytä, että olet kiinnostunut ja välität lapsestasi, ja tarjoa hänelle turvallinen ilmapiiri kertoa tuntemuksistaan. Tarvittaessa auta lasta tai nuorta löytämään ammattiapua asian käsittelyyn.

Mitä laki sanoo alaikäisestä käyttäjästä?

  • Alaikäiset voivat tehdä vain pienehköjä ja tavanomaisia ostoksia – tosin 15 vuotta täyttänyt voi käyttää omia ansioitaan merkittävämpiinkin ostoksiin.
  • Aikuisen alle 16-vuotiaaseen kohdistama seksuaalinen teko on rikos. Jo seksuaalissävytteinen keskustelu, koskettelu tai seksuaalisesti latautunut toiminta voi olla hyväksikäyttöä. Rikokseen syyllistyy aikuinen.
  • Tapaamisen tai muun kanssakäymisen ehdottaminen lapselle tai nuorelle on rikos silloin, kun ehdotuksen sisällöstä tai olosuhteista ilmenee, että tarkoituksena on seksuaalinen hyväksikäyttö tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti lasta esittävän kuvamateriaalinen valmistaminen.
  • Seksin ostaminen tai oston yritys alle 18-vuotiaalta on rikos. Seksin ostoksi tulkitaan rahan, tavaroiden, alkoholin tai muun vastikkeen tarjoaminen.
  • Pornografisen materiaalin esittäminen alaikäiselle on kiellettyä.
  • Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana, mutta jo 12-vuotiaasta lapsi voidaan tuomita vahingonkorvauksiin.
  • Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka havaitsee tai epäilee esimerkiksi lapsen tarpeiden laiminlyöntiä, heitteillejättöä, väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä.

Suomi24 on sitoutunut noudattamaan Sosiaalisen median käytännesääntöjä, joilla pyritään suojelemaan alaikäisiä käyttäjiä.

Lisätietoa ja ohjeista nuorten turvalliseen netin käyttöön

MLL:n Vanhempainnetistä löytyy tietoa ja usein kysyttyjä kysymyksiä lasten ja nuorten netin käytöstä. Voit myös soittaa Vanhempainpuhelimeen tai kirjoittaa nettikirjeen. Yhteydenottoihin vastaavat MLL:n päivystäjät, jotka on koulutettu tarjoamaan keskusteluapua lasten ja nuorten median käyttöön liittyvissä asioissa. Palvelu on nimetön ja luottamuksellinen.

Ohjeet toteutettu yhteistyössä:

  • Exit-hanke
  • Mannerheimin lastensuojeluliitto
  • Pelastakaa lapset Ry