stuxnet

Vapaa kuvaus

Ydinvoiman vankkumaton vastustaja!
----------------------------------------------

Vuonna 1958 Atomienergian käytön mielenterveyskysymyksiä käsittelevä tutkimusryhmä suositti WHO:lle antamassaan raportissa, että tyydyttävin ratkaisu atomienergian rauhanomaiseen käyttöön tulevaisuudessa olisi sellaisen uuden sukupolven syntyminen, joka olisi oppinut tyytymään tietämättömyyteen ja epävarmuuteen. (Euroopan unionin virallinen lehti 10.7.2003)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:161E:0127:0128:FI:PDF
(Linkin toiminta tarkistettu 29.3.2018)

* Ydinvoima hengenvaarallinen ilmastonmuutoksessa
https://keskustelu.suomi24.fi/t/14184301/ydinvoima-hengenvaarallinen-ilmastonmuutoksessa

* Saksan energiakäänne:
https://keskustelu.suomi24.fi/t/14381128/energiavallankumous-(energiakaanne)

* Ydin-Suomi-skenaario
https://keskustelu.suomi24.fi/t/14788646/ydin-suomi-skenaario
http://voima.fi/artikkeli/2011/mita-se-lounatuuli-tietaa/

ASIATONTA SISÄLTÖÄ?

Käyttäjän kirjoittamat viestit

Sivu /544