PelastakaaLapsetRy

uusi profiili

Vapaa kuvaus

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Lapset kohtaavat verkossa runsaasti heidän oikeuksiaan, hyvinvointiaan ja kehitystään uhkaavia ilmiöitä, kuten kiusaamista, groomingia, haitallisia sisältöjä ja harhaanjohtavaa tietoa.

Pelastakaa Lapset toimii lasten ja nuorten tukena verkossa sekä tarjoaa vanhemmille, ammattilaisille ja kumppaneille tietoa lasten oikeuksista, hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja osallisuudesta digimaailmassa.

Lue lisää: https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme/mita-teemme/digitaalinen-lapsuus/

ASIATONTA SISÄLTÖÄ?

Käyttäjän kirjoittamat viestit

Sivu /8