Oikeusministeriö

Vapaa kuvaus

Euroopan neuvoston vihapuhetta koskevan suosituksen mukaan vihapuhe on sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen mukaan lukien suvaitsemattomuus, jota ilmaistaan vihamielisenä kansallismielisyytenä ja etnosentrisyytenä, syrjintänä ja vihamielisyytenä vähemmistöjä, maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia vastaan. Osa vihapuheesta on kiellettyä ja osa myös rangaistavaa.

Saat oikeusministeriön asiantuntijoilta tietoa siitä, miksi vihapuhe on haitallista, miten sananvapauden rajat määritellään, keneen vihapuhe kohdistuu ja miten vihapuhetta voidaan torjua. Ottaen huomioon tuomioistuinten itsenäisyys ja riippumattomuus, oikeusministeriön edustajat eivät voi ottaa kantaa siihen, kuuluuko yksittäinen viesti sananvapauden piiriin tai ei. Sen sijaan he voivat kertoa muun muassa rikoslain ja yhdenvertaisuuslain sisällöstä sekä oikeuskäytännöstä.

Ketjussa vastaavat oikeusministeriön viharikosten ja yhdenvertaisuusasioiden asiantuntijat.

ASIATONTA SISÄLTÖÄ?

Käyttäjän kirjoittamat viestit

Sivu /3