Vaalit.fi

Vapaa kuvaus

Keväällä Suomessa järjestetään eduskuntavaalit ja Euroopan parlamentin vaalit. Viime vuosien aikana ulkomailla järjestettyjen vaalien yhteydessä on havaittu epäasiallista vaalivaikuttamista. Keinoja tässä vaalihäirinnässä ovat olleet esimerkiksi valeuutisten levittäminen, valeprofiilit ja -vaalimainokset, trollaus, tietomurrot ja bottiverkostojen hyödyntäminen keskustelujen ohjaamiseksi.

Tavoitteena vaalihäirinnässä voi olla pyrkimys vaikuttaa vaalien tulokseen tai mielikuvaan niiden luotettavuudesta. Millaisia keinoja vaalihäirinnässä on tunnistettu? Miten viranomaiset varautuvat ja vastaavat vaalihäirintään? Miten tunnistan vaalihäirinnän?

Ketjussa vastaavat erikoistutkija Antti Sillanpää Turvallisuuskomiteasta ja johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen valtioneuvoston kansliasta. Antti ja Jussi työskentelevät valtionhallinnossa informaatiovaikuttamisen asiantuntijoina ja ovat kouluttaneet mm. vaaliviranomaisia ja puolueita vaalihäirintään varautumisesta ja vastaamisesta.

Oikeusministeriön vaalisivuilta https://vaalit.fi/ löytyy laajasti yleistietoa vaaleista, äänestämisestä ja puolueista.

ASIATONTA SISÄLTÖÄ?

Käyttäjän kirjoittamat viestit

Sivu /2