SusiLIFE

Vapaa kuvaus

SusiLIFE-hanke välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Lisää tietoa hankkeesta: www.susilife.fi.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Hanke on täysin vastuussa tuottamastaan sisällöstä ja ainestosta. Euroopan komissio tai CINEA ei ole vastuussa aineistosta tai aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

ASIATONTA SISÄLTÖÄ?

Käyttäjän kirjoittamat viestit

Sivu /4