SaaleminPastori-ko

Vapaa kuvaus

Kuulun Nasaretilaisten lahkoon. Otin nimimerkin siksi kun vellut tuntuivat "varmana tietona" tietävän että palstalla kirjoittelee saalemin pastori. Mutta eivät sitten tienneetkään . .
Olen saanut uuden arvonimen "luopio",

Ap.t. 24:5 Me olemme havainneet, että tämä mies on ruttotauti ja metelinnostaja kaikkien koko maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies,

Matt:
21:11 Niin kansa sanoi: "Tämä on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista."

Markuksen evankeliumi:
1:9 Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa.

Johanneksen evankeliumi:
1:45 Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista."

1:46 Natanael sanoi hänelle: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso."

ASIATONTA SISÄLTÖÄ?

Käyttäjän kirjoittamat viestit

Sivu /52