Perusnuori

Vapaa kuvaus

Vahvasti isänmaallinen suomenkielen puolustaja. Omaan vahvan halun kehittää Suomea ja sen politiikka ja taloutta.
Vastustan Suomea hallitsevaa hyvä veli verkostoa. En pidä ruotsia tarpeellisena kielenä virallisessa tarkoituksessa.
Kansalaisten pitää saada vapaasti valita ruotsin tilalle suurempi ja merkityksellisempi kieli toiseksi vieraaksi kieleksi.
Pohjoismainen yhteistyö ei vaadi ruotsin osaamista. Suomalaiset ja muut scandinaavit hallitsevat erinomaisesti englannin. Suomenkieli on ainutlaatuinen ja Suomen valtion ja suomalaisten täytyy uhrata kaikki voimavarat suomen säilyttämiseen. Suomalaisten tuleekin ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan myös kieliasia.
Ruotsinkieliset tekevät hankintansa ruotsinkielisiltä tuottajilta. Suomenkielisten pitää ottaa sama käytäntö.
Mikäli ostat esimerkiksi vihanneksia tarkista, että tuottaja on suomenkielinen.

ASIATONTA SISÄLTÖÄ?

Käyttäjän kirjoittamat viestit

Sivu /107