Hypnoosiliitto_ry

Vapaa kuvaus

Suomen hypnoosiliiton rentoutuksen ja hypnoosin ammattilaiset kouluttavat rentouden ja hypnoosin sekä mentaalivalmennuksen taitoja useilla paikkakunnilla Suomessa.

Liitto toimii jäsentensä aatteellisena ja ammatillisena yhteisönä, joka edistää ja tukee jäsenten kasvua ja kehitystä rentoutus-, hypnoosi- ja suggestiopohjaisten menetelmien käyttäjinä. Liiton tarkoituksena on myös jakaa asiallista tietoa hypnoosista sekä suggestiivisista ohjaus-, valmennus- ja terapiamenetelmistä sekä edesauttaa alalla tapahtuvaa koulutus- kehitys- ja tutkimustyötä.

https://www.suomenhypnoosiliitto.fi

ASIATONTA SISÄLTÖÄ?

Käyttäjän kirjoittamat viestit

Sivu /3