Venäjän vaikutukset Suomen talouteen

Venajan vaikutukset Suomen talouteen_suomi24

Yritysten vetäytyminen ja pakotteet murskaavat Venäjän talouden lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Mutta miten tämä vaikuttaa meillä kotosuomessa? Ennusteiden mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikentää tänä vuonna Suomen talouskasvua 1-2,5 % verran, asettaen Suomen talouskasvun Euroopan toiseksi heikoimmaksi. Vaikutukset näkyvät viennin vähentymisenä, ostovoiman heikentymisenä sekä yleisestä epävarmuudesta johtuvasta investointien ja kulutuksen supistumisesta.

Mitä Venäjälle kuuluu tällä hetkellä?

Venäjän hallituksella on ollut tapana päivittää kuukausittain keskeisiä tilastoja, mutta Ukrainan kriisin myötä on se vähitellen pidättänyt yhä useampia niistä, mukaan lukien kaikki ulkomaankauppatiedot. Näitä ovat muun muassa:

 1. Vienti- ja tuontitilastot, erityisesti Euroopan kanssa käytävää kauppaa koskevat tilastot 
 2. Öljyn ja kaasun kuukausittaiset tuotantotiedot 
 3. Hyödykkeiden vientimäärät
 4. Pääomien sisään- ja ulosvirtaukset
 5. Suurten yritysten tilinpäätökset, jotka yritykset aiemmin julkistivat itse pakollisina
 6. Keskuspankin rahapohjatiedot 
 7. Ulkomaisia suoria sijoituksia koskevat tiedot
 8. Tiedot luotonannosta ja luotonmyönnöstä sekä muut luoton saatavuuteen liittyvät tiedot

Venäjän talous on kärsinyt vakavaa vahinkoa, mutta liiketoimintojen vetäytyminen pois maasta ja Venäjää vastaan sovelletut pakotteet ovat puutteellisia. Vaikka Venäjän vientiasema on heikentynyt, se saa edelleen liikaa öljy- ja kaasutuloja pakotteiden piiriin kuuluvista varoista, mikä tukee Putinin ylenpalttisia kotimaan menoja ja peittää talouden rakenteellisia heikkouksia.

Energiaa koskeva hintashokki korottaa Suomen inflaatiota ja vähentää kotitalouksien ostovoimaa.

Miten Venäjän tilanne vaikuttaa Suomessa?

Loppujen lopuksi Venäjän tilanteen aiheuttamien talousvaikutusten laajuus riippuu suuresti Ukrainan sodan kestosta. Venäjän rooli kauppakumppanina Suomelle pienenee merkittävästi – ja hyvin pitkäksi aikaa. 

Vaikutusten laajuus riippuu ratkaisevasti myös siitä, onnistummeko löytämään Venäjän viennille korvaavaa vientiä ja pystytäänkö Venäjältä tuodut tavarat ja kaasu korvaamaan muualta.

Taloudelliset vaikutukset:

 • Suomen viennin väheneminen Venäjälle pakotteiden sekä Venäjän talouden heikkenemisen vuoksi (Venäjän vienti putoaa puoleen ja EU-vienti hidastuu, jotka hidastavat BKT-kasvua tälle vuodelle 0,5-1 % verran).
 • Kuluttajahinnat nousevat raaka-aineiden, energian ja ruoan hintojen yleisen nousun vuoksi, koska Venäjän ja Ukrainan tuonti supistuu. Tämä heikentää talouksien ostovoimaa.
 • Yleisen epävarmuuden lisääntyminen vaikuttaa kotitalouksien kulutuspäätöksiin.

Samalla tuonti Venäjältä Suomeen on noin kaksi kertaa suurempaa kuin vienti Suomesta Venäjälle. Yli puolet tuonnista muodostuu energiasta (öljy). Venäjältä tuodaan myös jonkin verran sähköä ja kaasua. Vaikka venäläinen öljy on korvattavissa muista maista, on öljyn hinta noussut niin rajusti, ettei nopeaa helpotusta ole luvassa.

Ennusteiden mukaan öljyn hinta oli korkeimmillaan kevään aikana, mutta tulee laskemaan vuoden loppuun mennessä hieman.

Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus sekä inflaatio että ulkomaankaupan shokki voivat lopulta viedä Suomen bruttokansantuotteesta noin 1–2 prosenttia vuoden 2023 loppuun mennessä. Tällainen vaikutus ei olisi pienimuotoinen, muttei kuitenkaan katastrofikaan taloudelle.

Inflaation ainekset ovat valmiit_suomi24

Yleinen epävarmuus raskas taakka Suomen taloudelle

Kasvunäkymien hidastuminen – niin Suomessa kuin Euroopassakin – ja yleinen epävarmuus heijastuu kotitalouksien investointipäätöksiin. Investointeja luonnollisesti ei tehdä, kun näkymät muuttuvat epävarmoiksi.

Lisäksi Suomen sijainti Venäjän naapurimaana voi herättää huolta pitkällä aikavälillä joillekin kansainvälisille sijoittajille sijoitustensa turvallisuudesta. Esimerkiksi Suomen riskilisä on kasvanut suhteessa Saksaan, vaikkei suurempia merkkejä sijoittajien vetäytymisestä ole havaittavissa. Suomen talous on ollut kautta vuosikymmenten linkitettynä Venäjään, jolloin väistämättä Ukrainan sodan sekä Venäjälle asetettujen kansainvälisten pakotteiden vaikutukset talouteen ovat suuremmat.

Kotitaloudet karttavat tyypillisesti suuria hankintoja ja rahaa laitetaan säästöön silloin kuin epävarmuus kasvaa. Tämä hidastaa kulutuksen kasvua ja alentaa ostovoimaa. Inflaation ainekset ovat valmiit. 

Millä tavoin epävarmuus vaikuttaa:

 1. Asuntomarkkinoilla koetaan väliaikainen notkahdus

  Epävarmuus taloudessa on laajaa ja korot nousevat entisestään tämän vuoden lopulla. Asuntojen kysyntä ei ole yhtä runsasta kuin ennen, joka vaikuttaa viiveellä rakentamisen aloituksiin. Tämä hidastaa investointien kasvua.

 2. Palveluvienti Venäjälle vähentynyt merkittävästi

  Venäläiset turistit alkoivat kaikota 2014 jälkeen, kun ruplan arvo heikentyi (vuonna 2013 venäläiset matkailijat toivat Suomeen 1,3 miljardia euroa). Vuonna 2020 matkailu tuotti vain 200 miljoonaa euroa, johon myös koronavirusepidemialla oli suuri vaikutus.

 3. Elintarvikkeiden vienti Venäjälle vähentynyt selvästi

  Tavaraviennin suurimmat erät Venäjälle ovat olleet niin koneet ja laitteet, kuin metsäteollisuuden tuotteet. Tällä hetkellä enää noin 2 000 suomalaista yritystä on tekemisissä venäjänkaupan kanssa (määrä lähes puolet pienempi kuin vuonna 2013).

 4. Venäjän viennin osuus laskee Suomen bruttokansantuotetta

  Kun Venäjän viennin osuus Suomen arvonlisästä oli vielä vuonna 2018 noin 1,8 % luokkaa, on vienti sen jälkeen laskenut lisää. Se oli vuonna 2021 noin 1,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että Suomen bruttokansantuote (BKT) supistuisi tämän verran, jos Venäjän kauppa lakkaisi kokonaan.

 5. Pörssikurssien heikkeneminen on voimakkaampaa kuin muualla Euroopassa

  Koska Suomen vienti Venäjälle on keskimäärin kaksi kertaa suurempaa muihin EU-maihin verrattuna, on Suomessa koettu pörssikurssien voimakkaampaa heikkenemistä. Lisäksi Suomen viennistä yli puolet kohdistuu muualle Eurooppaan, jossa talouskasvu hidastuu sodan ja kohonneen inflaation takia.

Katso lisää siitä, miten Ukrainan konflikti heikentää Suomen talouskasvua.