Näin korot kertyvät

näin korot kertyvät

Lähdetään liikkeelle siitä, mikä korko on. Korko on lainanantajalle maksettava korvaus lainatusta rahasta tietyltä ajalta, jolloin se ei ole ollut lainanantajan käytössä. Käytännössä yksinkertaisesti sanottuna korko on siis rahan hinta. 

Lainattava raha on sijoittajien tai rahoitusyhtiöiden pääomaa eli omaisuutta, jonka he pyrkivät sijoittamaan niin, että se tuottaa heille pääoman omistajina lisää rahaa. Lainaa ei siis saa ilmaiseksi, vaan lainattavasta rahasta on maksettava kuluja, kuten korkoa. Koroilla pääoman eli lainattavan rahan omistajat pyrkivät vähintäänkin säilyttämään pääoman arvon ja saamaan kohtuullisia tuottoja. 

Korkojen perimistä perustellaan myös inflaatiolla, jonka takia rahan arvo alenee ajan kuluessa. Lisäksi peruteena koroille on myös vaihtoehtoiskustannus. Vaihtoehtoiskustannus tarkoittaa sitä, että rahalla voisi tehdä jotain muutakin kuin lainata. 

On olemassa myös koroton pikavippi ensilainaajalle, josta voit lukea lisää sivustoltamme.

Korkojen määräytyminen

Miten korot määräytyvät? Korkojen määräytyminen tapahtuu hallinnollisen ohjauskoron perusteella. Euroopan Keskuspankki on vastuussa euroalueen rahapolitiikasta ja siten ohjauskoron tasosta Euroopassa.

Keskuspankkien määräämillä ohjaukoroilla pyritään vaikuttamaan markkinoilla määräytyvään korkotasoon, inflaatioon ja ihmisten käyttäytymiseen. Ohjauskorko on korkotaso, jonka keskuspankki määrittää ja jolla se lainaa rahan pankeille. 

Ohjauskorkoa säätämällä keskuspankit pyrkivät vakaan hintatason ja talouskasvun turvaamiseen. Mikäli talouskasvu on nopeaa ja inflaatio liian korkea, voi keskuspankki tasoittaa tilannetta nostamalla ohjauskorkoa. Kun talouskasvua halutaan elvyttää, voi keskuspankki laskea ohjauskorkoa matalammaksi. 

Markkinakorot määräytyvät markkinoilla ja niitä ovat muun muassa pankkien väliset korot, joista esimerkkinä Euribor. Euribor on korko, jolla pankki voi lainata rahaa muilta pankeilta omaa luoton antamista varten. Markkinakorko määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaisesti, toisin kuin hallinnollisesti määräytyvä korko. 

Pankkien välinen kilpailu tapahtuu marginaalikoron kautta. Marginaalikorko on korko, joka lainasopimuksessa sovitaan viitekoron päälle. Eli siis kun lainanhakija saa lainan joltain pankilta tai rahoituslaitokselta, maksaa hän lainapääomalle korkoa, joka muodostuu viitekorosta ja marginaalikorosta. 

Koron laskeminen

Yksinkertainen korko ja koronkorko ovat kaksi tapaa laskea korkoja. Lyhyellä aikavälillä niiden välillä ei juurikaan ole eroa, mutta mitä pidemmällä aikavälillä niitä tarkastellaan, sitä suuremmaksi niiden ero kasvaa. 

Suomessa sovelletaan yksinkertaisen koron laskentaa käytännön velkasuhteissa, jolloin korko maksetaan useimmiten vähintään vuosittain. Kertyvä korko on suoraan verrannollinen siihen, kuinka pitkä laina-aika on. Yksinkertaisen koron laskemiselle on kolme tapaa, jotka ovat englantilainen, ranskalainen ja saksalainen tapa. 

Nykyisin Suomessa useimmiten käytetään englantilainen tapaa. Sen mukaan laina-ajan pituus päivinä lasketaan ottamalla huomioon kuukausien todelliset pituudet, kuitenkin niin ettei aikavälin alkupäivältä makseta korkoa. Saatujen korkopäivien lukumäärä muutetaan vuoden murto-osiksi jakamalla se 365:llä, karkausvuotena 366:lla. 

Esimerkkilaskelma: 1000 euron pääoma lainataan 7 % korolla ajaksi 1.6-1.10, jolloin laina-ajan aikavälin pituus on päivissä 122. Tällöin englantilaisen tavan mukaan korko tältä aikaväliltä on 1000 € x 7/100 x 122/365 = 23,40 €. 

Korkoa korolle -laskelmissa korkoa lasketaan ensimmäisen vuoden jälkeen sekä alkuperäiselle pääomalle että myös edellisenä vuotena kertyneelle korolle. Joka vuosi siis kertyneet korot kasvattavat pääomaa ja joka vuosi korko kasvaa hieman edellistä vuotta suuremmaksi. Ajan kuluessa korko kasvaa eksponentiaalisesti hyvin suureksi. 

Esimerkkilaskelma: jos sijoitettu pääoma ensimmäisenä vuotena on 1000 euroa ja saat sille tuottoja 10 %, on ensimmäisen vuoden jälkeen sinulla yhteensä 1100 euroa. Seuraavana vuonna tälle kokonaissummalle saadaan tuottoa, ja jos tuotto on sama 10 %, on sinulla seuraavan vuoden jälkeen 1000 euron päälle kertynyt 210 euroa eli yhteensä sinulla on pääomaa 1210 euroa. Kahdeksan vuoden aikana sijoitetun rahan arvo on yli kaksinkertainen, 2 143 euroa, mikäli tuottoprosentti pysyy samana. 

Yhteenveto

Korot siis vaikuttavat siihen, kuinka edullinen laina on. Lisäksi lainan hintaan vaikuttavat erilaiset palvelumaksut, kuten perustamismaksu, tilinhoitokulut ja mahdolliset muutosmaksut, kuten lyhennysvapaat kuukaudet.

Lainan korko määräytyy yleensä osin kansainvälisesti maanosan keskuspankin mukaan ja osin kunkin rahoituslaitoksen mukaan. Rahoituslaitokset ja pankit kilpailevat keskenään, joten samantyyppisissä lainoissa ei tulisi olla kovin suurta eroa. Kuitenkin esimerkiksi helposti saatavilla lainoilla on usein korkeat korot, sillä rahoituslaitokset korvaavat sillä riskiä.