Mikä on annuiteettilaina?

Annuiteettilaina

Annuiteettilaina on yksi yleisimmistä lainan, etenkin asuntolainan, lyhennystavoista. Annuiteettilaina on laina, jonka jokainen takaisin maksettava lyhennyserä on alkutilanteessa yhtä suuri. Maksuerä sisältää sekä lainan lyhennyksen että koron. Maksuerä muuttuu koron muuttuessa. Laina-aika kuitenkin pysyy samana. 

Miten annuiteettilaina eroaa muista lainan lyhennystavoista?

Annuiteettilainan ohella muita lainan lyhennystapoja ovat tasaerä- ja tasalyhennyslainat. Käydään seuraavaksi läpi kunkin lainan lyhennystavan piirteet.

Tasaerälaina

Tasaerälainassa tasaerä tarkoittaa sitä, että kuukausittain lyhennät lainaa saman summan, johon sisältyy sekä lainapääoman lyhennys että korot. Koron muuttuessa maksuerän suuruus ei muutu, vaan laina-aika pitenee tai lyhenee riippuen laskeeko vai nouseeko korko. 

Tasalyhennyslaina

Tasalyhennyslainassa lainaa lyhennetään kuukausittain samalla summalla, mutta maksuerän sisältämä koron osuus muuttuu. Korko lasketaan koko lainasummalle. Koron euromäärä kuitenkin pienenee sitä mukaa, kun lainan pääomaa saadaan lyhennettyä. Myös korkoprosentin muutokset vaikuttavat koron määrään.

Annuiteettilaina

Annuiteettilainassa laina-aika pysyy muuttumattomana. Alkutilanteessa jokainen takaisin maksettava lainaerä on yhtä suuri. Maksuerä muodostuu lainapääoman lyhennyksestä ja viitekoron osuudesta. Viitekoron muuttuessa myös maksuerän suuruus muuttuu laina-ajan kuitenkin pysyessä samana. Jos lainan korko on sovittu kiinteäksi, maksuerä pysyy samankokoisena riippumatta siitä, onko kyseessä annuiteetti- vai tasaerälaina. 

Vinkit asuntolainan lyhentämiseen

Oma talous ja elämäntilanne on tärkeä ottaa huomioon asuntolainan maksamista suunniteltaessa ja mitoitettaessa. Yleensä asuntolainan lyhennys tapahtuu kerran kuukaudessa. Maksupäiväksi on hyvä valita sellainen päivä, jolloin sinulle maksetaan päätulo, esim. palkka. Tämä helpottaa kuukauden muiden menojen budjetoinnissa, kun olet ensin varmistanut rahojen riittämisen lainan takaisinmaksuun. Asuntolainan kuukausierä on hyvä mitoittaa sellaiseksi, että sinulle jää lyhennyksen lisäksi rahaa myös riittävästi muuhun elämiseen ja säästöön. Sopiva lyhennyserän suuruus voisi esimerkiksi olla noin 25-30% käteen jäävistä kuukausituloistasi. 

Miksi valita annuiteettilaina?

Asiakkaat pitävät annuiteettilainaa selkeimpänä, sillä laina-aika on tarkalleen ennalta määritelty. Laina tulee siis alussa sovitun laina-ajan puitteissa maksetuksi. Muuttuva tekijä on lainan maksuerä. Sen suuruuden muuttuminen riippuu koron muutoksista. Mikäli korkotaso pysyy samana, pysyy myös annuiteettilainan kuukausierä aina samansuuruisena. Annuiteettilaina on hyvä vaihtoehto, jos sinulle on tärkeää tietää ennalta tarkasti laina-aika ja maksukykysi kestää koron mahdollisen nousun. 

Käytännössä laina-ajan alussa suurin osuus maksuerän kuluista koostuu koroista, kun taas lainan pääoma lyhenee hitaasti. Ajan myötä lyhennyksen osuus kasvaa laina-ajan kuluessa ja vastaavasti korkojen osuus pienenee. Näin on etenkin, jos kyseessä on iso laina pitkällä maksuajalla. Toisin sanoen varsinainen laina lyhenee sitä nopeammin, mitä lähempänä lainanmaksun loppua ollaan. Alussa maksetaan enemmän korkoja ja lopussa enemmän pääomaa. 

Lainan lyhennystavan valitseminen riippuu siitä, mikä lyhennystapa soveltuu juuri sinun elämääsi ja talouteesi parhaiten. Edellä luetellut lainan lyhennystavat ovat yleisiä asuntolainan lyhennystapoja. Asuntolainan lyhennystapaa valitessa on tärkeää pohtia, että onko sinulle tärkeää, että tiedät tarkalleen minkä suuruiset asumiskulut ovat kuukausittain? Vai koetko tärkeämpänä sen, että tiedät tarkasti laina-ajan, jonka puitteissa laina on lyhennetty pois? Annuiteettilaina soveltuu hyvin tilanteeseen, jolloin haluat tietää laina-ajan etukäteen ja tiedät maksukykysi kestävän mahdollisen koron nousun. 

Annuiteettilaina pähkinänkuoressa:

Annuiteettilaina on siis yksi lainanlyhennysvaihtoehdoista. Se on yleisesti käytössä oleva lainan lyhennystapa, ja esimerkiksi rahoitusyhtiö Nordeasta otetuista lainoista yli 80 prosenttia on annuiteettilainoja. Tässä vielä koottuna kolme tärkeintä pointtia annuiteettilainasta!

  • Alkutilanteessa kaikki takaisinmaksuerät (sis. lyhennys + korko) ovat samansuuruisia 
  • Lyhennyksen osuus kasvaa laina-ajan kuluessa samalla, kun korkojen osuus pienenee
  • Koron muuttuessa lainan maksuerä muuttuu